Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Νέο πρόγραμμα σπουδών μαθήματος ΤΠΕ στο Δημοτικό

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2023 που ανακοίνωσε το ΙΕΠ το μάθημα ΤΠΕ στο Δημοτικό. Από το τρέχον έτος θα λειτουργήσει πιλοτικά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

εδώ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών 

Τι είναι τα Προγράμματα Σπουδών; 

Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίζουν το τι, το πώς και το γιατί της μαθησιακής διαδικασίας για κάθε μάθημα, κάθε τάξης, κάθε βαθμίδας, καθώς: Περιλαμβάνουν το περιεχόμενο του μαθήματος Κατευθύνουν τον σχεδιασμό του μαθήματος με ενδεικτικές δραστηριότητες και προτάσεις αξιολόγησης Προσδιορίζουν τους στόχους τους μαθήματος και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ποια είναι τα οφέλη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών; 

Οι μαθητές: Έρχονται σε επαφή με σύγχρονη γνώση στη βάση επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων Μαθαίνουν μέσω νέων, βιωματικών και συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας Σκέφτονται δημιουργικά και κριτικά και εστιάζουν στην ουσία της γνώσης – όχι στην άκριτη αποστήθιση της ύλης.

 Οι εκπαιδευτικοί: Ενδυναμώνονται ώστε να γίνουν σχεδιαστές και συντονιστές ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης Ενθαρρύνονται να οραματιστούν και να πρωτοτυπήσουν Αποκτούν πρόσβαση σε πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, εκπαιδευτικά εργαλεία και κοινότητες μάθησης. 

Το σχολικό περιβάλλον: Εξελίσσεται σε ζωντανό εργαστήριο έρευνας, επικοινωνίας, δράσης και έκφρασης Εμπνέει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τη σχολική κοινότητα Γίνεται ελκυστικό και κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών.

Πώς τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα ενσωματωθούν ομαλά στη σχολική ζωή;

 Ο παράγοντας που διασφαλίζει την ομαλή και επιτυχή ενσωμάτωση των νέων ΠΣ στη σχολική ζωή είναι ότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό οικοσύστημα συμπληρωματικών και αλληλοενισχυόμενων δράσεων, όπως οι εξής: Σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών «Πολλαπλό βιβλίο» – Συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων και δυνατότητα επιλογής από εκπαιδευτικούς Ψηφιακός μετασχηματισμός Τράπεζα θεμάτων Εργαστήρια Δεξιοτήτων Διεύρυνση του πλαισίου διεξαγωγής των δοκιμασιών αποτίμησης των μαθητικών επιδόσεων Αξιολόγηση (εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικού συστήματος). 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

 Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2021. Θα ξεκινήσουν άμεσα συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα διαμορφωθούν μηχανισμοί ανατροφοδήτησης από το σώμα των εκπαιδευτικών. Μέσα στον Νοέμβριο, τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα εκδοθούν σε ΦΕΚ, ενώ θα ξεκινήσει και η πιλοτική εφαρμογή τους καθώς και η σχετική επιμόρφωση. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, η πιλοτική εφαρμογή θα συνεχιστεί. Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα ισχύσουν καθολικά, με την ταυτόχρονη έναρξη της εφαρμογής του «πολλαπλού βιβλίου».

Πηγή άρθρου: Σαρωτικές αλλαγές σε προγράμματα σπουδών, βιβλία. 123 νέα και 43 επικαιροποιημένα. Πότε θα εφαρμοστούν | porto-rafti

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου